Povijest foruma ALU ...

Namjena foruma je komunikacija sa sadašnjim, bivšim i potencijalnim budućim studentima Akademije u zemlji i inozemstvu te njihovo informiranje o mogućnostima na ALU i u međunarodnoj i međusveučilišnoj suradnji. Ideja o pokretanju je potekla od samih studenata Akademije bivših generacija.

The purpose of this forum is communication with current, former and potential future students in country and abroad and informing of students about their opportunities on Academy of Fine Arts Zagreb, Croatia - and international and inter-university cooperation. The idea of forum was started from former generations of students
Post Reply
ForumAdmin
Site Admin
Posts: 9
Joined: Wed Sep 06, 2017 1:31 pm
Contact:

Povijest foruma ALU ...

Post by ForumAdmin » Tue Sep 12, 2017 10:01 am

Forum Akademije likovnih umjetnosti je nastao kao inicijativa studenata i kao dio projekta "Akademija kao laboratorij" u vrijeme 100-te godišnjice osnutka Akademije.

Sam forum je započet oko ožujka 2008. na inicijativu tadašnje studentice, sa pratećom mailing listom. Lista je imala dosta učestao promet, i najavljivala je kulturne događaje, pod moderiranjem studenata. To je funkcioniralo bez problema i prilično dobro, dok ta generacija nije diplomirala.

Forum je zamišljen u skladu s onim što je već postojalo na drugim fakultetima i akademijama Sveučilišta i šire, kao mjesto za razmjenu ideja, komunikaciju i sl. Veliki doprinos i podršku dao je prof. Aleksandar Battista Ilić, tada u svojstvu prodekana, a sada dekana ALU.

U to vrijeme postojale su tehničke poteškoće, kao što je nedostatak "CAPTCHA" tehnologije koja je zaustavljala tzv. "botove" i nepoželjni spam. Stoga smo imali moderiranje prijava na forum. To je kao jedna prepreka nažalost smanjilo korisnost foruma. Sada je, nakon nadogradnje, CAPTCHA tehnologija dio redovne postave foruma i studenti se mogu prijavljivati i diskutirati bez intervencija administratora u nekoliko minuta, nakon svladavanja zadatka koji ne može riješiti stroj ("spam bot") i verifikacije da ste u posjedu sandučića elektronske pošte čiju ste e-mail adresu dali prilikom prijave na forum.

Na forumima nema posebnih pravila i ograničenja koja već nisu obuhvaćena pravilima CARNeta, Sveučilišta i Akademije,te koja već isključuju svaku zloupotrebu.

Želimo Vam ugodan rad.

Vaši administratori

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest