Page 1 of 1

Povijest foruma ALU ...

Posted: Tue Sep 12, 2017 10:01 am
by ForumAdmin
Forum Akademije likovnih umjetnosti je nastao kao inicijativa studenata i kao dio projekta "Akademija kao laboratorij" u vrijeme 100-te godišnjice osnutka Akademije.

Sam forum je započet oko ožujka 2008. na inicijativu tadašnje studentice, sa pratećom mailing listom. Lista je imala dosta učestao promet, i najavljivala je kulturne događaje, pod moderiranjem studenata. To je funkcioniralo bez problema i prilično dobro, dok ta generacija nije diplomirala.

Forum je zamišljen u skladu s onim što je već postojalo na drugim fakultetima i akademijama Sveučilišta i šire, kao mjesto za razmjenu ideja, komunikaciju i sl. Veliki doprinos i podršku dao je prof. Aleksandar Battista Ilić, tada u svojstvu prodekana, a sada dekana ALU.

U to vrijeme postojale su tehničke poteškoće, kao što je nedostatak "CAPTCHA" tehnologije koja je zaustavljala tzv. "botove" i nepoželjni spam. Stoga smo imali moderiranje prijava na forum. To je kao jedna prepreka nažalost smanjilo korisnost foruma. Sada je, nakon nadogradnje, CAPTCHA tehnologija dio redovne postave foruma i studenti se mogu prijavljivati i diskutirati bez intervencija administratora u nekoliko minuta, nakon svladavanja zadatka koji ne može riješiti stroj ("spam bot") i verifikacije da ste u posjedu sandučića elektronske pošte čiju ste e-mail adresu dali prilikom prijave na forum.

Na forumima nema posebnih pravila i ograničenja koja već nisu obuhvaćena pravilima CARNeta, Sveučilišta i Akademije,te koja već isključuju svaku zloupotrebu.

Želimo Vam ugodan rad.

Vaši administratori