Studentska prehrana

AAI@Edu.hr, Eduroam, Wireless internet
Post Reply
ForumAdmin
Site Admin
Posts: 9
Joined: Wed Sep 06, 2017 1:31 pm
Contact:

Studentska prehrana

Post by ForumAdmin » Wed Sep 06, 2017 2:12 pm

Od samih početaka informatizacije Akademije i uvođenja Restorana studentske prehrane na ALU (1997), bilo je važno ažurirati prava studenata prema njihovom statusu na studiju. Tadašnja aplikacija studentske prehrane je to omogućavala u suradnji sa CAP-om (Centar za Autorizaciju Podataka).

Sada je tu ulogu preuzeo sustav ISVU, pri čemu je administriranje centralno, a zahtjev na administratore se smanjio.

Informatička služba Akademije sada još samo omogućava računalnu mrežnu povezanost Restorana studentske prehrane, preko zajedničke 100 Mbps optičke veze.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest