Fiksna računalna mreža

AAI@Edu.hr, Eduroam, Wireless internet
Post Reply
ForumAdmin
Site Admin
Posts: 9
Joined: Wed Sep 06, 2017 1:31 pm
Contact:

Fiksna računalna mreža

Post by ForumAdmin » Wed Sep 06, 2017 2:15 pm

U početku, 1997. godine, računalna mreža Akademije se sastojala od Digital UNIX DEC Alpha servera i jednog PC računala. Veza sa CARNet-om i Internetom je bio 33 kbps modem.

"Prava" računalna mreža je kao cjelovito rješenje bila "povučena" sa svim građevinskim radovima i sa 10 MBit/s mrežnim preklopnicima. Korištena kategorija kablova je omogućila nadogradnju mrežnih preklopnika na 100 MBit/s, sa relativno malim investicijama.

Veza prema CARNet-u i svijetu je u međuvremenu ubrzana na 2 Mbit/s pomoću DSL modema, a zatim, nekoliko godina kasnije, na 100 Mbit/s pomoću optičke veze. U međuvremenu je server postao Debian Linux, prema strategiji CARNeta, a i zbog promjena u svijetu korporacija i operacijskih sustava. Debian Linux se pokazao kao dobra odluka CARNet-a zbog ažurnih sigurnosnih nadogradnji u slučaju otkrivanja propusta i tzv. "exploita". Napredni sustav paketa omogućuje jednostavno "krpanje" rupa, dok su raniji operacijski sustavi i pored instaliranja zakrpa koje je bilo kompleksnije znali ostati izloženi napadima, poglavito zbog oslanjanja na tajnovitost i zatvorenost koda.

U međuvremenu su i lokacije Jabukovac, Zamenhoffova i Zagorska dobile mrežnu povezanost. Lokacijska "rasprostranjenost" odsjeka Akademije postavlja dodatne zahtjeve na administratore. Jednim dijelom je administracija olakšana uvođenjem centraliziranog DHCP sustava (travanj 2007.), kojim se automatski dodjeljuju mrežne adrese na udaljenim lokacijama, bez potrebe za nabavom još tri server računala.

Zbog ograničenog raspona adresa i povećanih potreba u centralnoj lokaciji (Ilica 85) koristi se NAT tehnologija translacije adresa (studeni 2007.) sa korištenjem "spam-jail" tehnika.

Godine 2015. dobili smo novi server domac na mjesto starog, tako da je povećan kapacitet servisa Akademije.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest